...

LAGUNA

Na głównej planszy gry wyświetlany jest widok płytkiej laguny w pobliżu brzegu. Podczas rozgrywki przemieszczając się po obszarze aktywnym tafli wody, każda twoja aktywność wzbudzi interakcję z wodą, wywołując jej zaburzenia  oraz odpowiednie efekty dźwiękowe. Ponadto, w trakcie ruchu użytkowników wywoływane są różne efekty dźwiękowe po aktywacji ukrytych rejonów. Aby aktywować ruch wody lub efekty dźwiękowe wystarczy wejść na interaktywne tło.
THERAPY

TERAPIA

REHABILITACJA

SENSORYKA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.