...

KONTURY

Na dryfujących wysepkach ukryły się zwierzątka – widoczne są jedynie ich cienie. Twoim zadaniem jest dopasowanie cienia do zwierzęcia. Możesz pomylić się tylko dwa razy. Za każdą poprawną odpowiedź dostajesz punkt. Liczba prawidłowo wskazanych zwierzątek widnieje w lewym dolnym rogu. Gdy liczba serduszek w znajdujących się w prawym dolnym rogu spadnie do zera – następuje koniec gry. Do wyboru masz trzy poziomy trudności, które różnią się między sobą liczbą pomieszanych konturów oraz ich dokładnością. Wybór właściwego konturu odbywa się poprzez naciśnięcie na niego ręką lub nogą. Spróbuj zgadnąć wszystkie zwierzątka!

POZNANIE ZWIERZĄT

KONCENTRACJA

KLASYFIKACJA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.