...

KONCERT

W grupie zawsze raźniej – koncert na cztery nogi to niepowtarzalna okazja do wspólnej zabawy i muzykowania. Poznajcie zapis nutowy, stwórzcie własne kompozycje i wspólnie odkrywajcie piękny świat muzyki! Czterech graczy ma do dyspozycji komplet klawiszy z umieszczonymi na nich nazwami dźwięków. Klawisze umieszczone naprzeciw siebie grają w tej samej oktawie. Dodatkowa zakładka „Zasoby” umożliwia zapoznanie się z najpiękniejszymi dziełami muzyki klasycznej Użytkownicy grają na klawiszach klikając na nie (pojedynczy klik). ​ Wciśnięte klawisze zostają podświetlone na żółto na kilka sekund.​ Wyjście z gry jest realizowanie poprzez pilot zdalnego sterowania.
Music

MUZYKA

Fun

ZABAWA

Therapy

TERAPIA

Rehabilitation

REHABILITACJA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.