...

KOLOROWE RYTMY

Aplikacja “Kolorowe Rytmy” twoim zadaniem jest zaprogramowanie trasy złożonej z kolorów. Dostępne są trzy poziomy trudności. Na pierwszym etapie trzeba poprzestawiać kółka z białą otozką zgodnie ze schematem wyznaczonym przez kółka z żółtą otoczką. Możesz zamieniać miejscami tylko sąsiadujące ze sobą kółka. Na drugim etapie kółek jest o wiele więcej. Na trzecim etapie dochodzi ograniczenie czasowe! Aby zmienić układ schematu kliknij na kółko w środkowej górnej części ekranu, by zmienić kolory na literki lub cyferki – kliknij na kółeczko obok kolorów. Aby sprawdzić poprawność Twojego uzupełnionego schematu kliknij na kółko z trójkątem w prawej dolnej części ekranu. Aby wymazać ruchy kliknij na gumkę w górnej prawej części ekranu – kółkiem obok niej możesz zmienić schemat do uzupełnienia. Aby wrócić do menu głównego kliknij na kółko w lewej górnej części ekranu.

MYŚLENIE KOMPUTACYJNE

KODOWANIE

DEKODOWANIE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.