...

KOLOROWE PASKI

Duże, kolorowe paski aż kuszą, aby na nie wskoczyć i zobaczyć co się stanie! Okazuje się, że potrafią wydawać eleganckie, czyste brzmienie a trafić w nie jest bardzo łatwo. Dzieci raczkując, czworakując lub podskakując na aktywnej planszy gry wywołują efekty dźwiękowe przypisane do kolorowych pasków widocznych na ekranie. Paski wydają dźwięki instrumentu jakim są dzwonki diatoniczne. Paski aktywują się za pomocą mechanizmu pojedynczego kliknięcia. Wiele dźwięków może być aktywowanych w tym samym czasie.​ Aktywowane paski podświetlają się na kilka sekund. W zakładce „Zasoby” znajdują się dodatkowe pomoce dla Nauczycieli (plansze aktywne, nieaktywne, zestawy dźwięków).

ROZWÓJ DZIECKA

MOTORYKA

ZABAWY MUZYCZNO-RUCHOWE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.