...

KOLOROWE KOŁA

„Kolorowe Koła” to pierwsza z aplikacji w pakiecie „Klasyfikowanie”. Głównym zadaniem jest w jak najkrótszym czasie wypełnienie naczynia zlokalizowanego w prawej części ekranu gry. Tempo wybierane jest poprzez kliknięcie na przycisku  z cyfrą 1,2 lub 3. Po wyborze tempa na kilka sekund pojawi się koło w jednym kolorze – zapamiętaj je! Tylko takie koła można zbierać w tej turze. Pięć kół wypełnia naczynie. Zaznaczanie figur do zebrania wymaga dowolnego ruchu  nad nimi: przeciągnięcia, kliknięcia bądź uderzenia. W trakcie napływania figur na planszę, niektóre z nich mogą się ze sobą zderzyć – wtedy dojdzie do wybuchu (jeśli kolory kół są identyczne) lub do połączenia (w koło barwy pochodnej).

KLASYFIKACJA

KOLORY

FIGURY GEOMETRYCZNE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.