...

KOLOROWE FIGURY

Na początku rozgrywki wybierz odpowiednie tempo – dostępne są trzy prędkości napływania figur – naciśnij na kółko z cyfrą 1, 2 lub 3.. Kolejnym krokiem jest zapamiętanie kształtu i koloru figury, którą należy zbierać – masz na to kilka sekund. Po wyświetleniu się głównego ekranu zauważysz napływające z każdej strony figury w różnych kolorach, kształtach i wielkościach – wybieraj tylko te, które są tożsame z elementem pokazanym na początku tury. Aby zbierać figury wystarczy przeciągnąć nad nimi stopą lub dłonią, możecie również po nich skakać lub uderzać w nie. Napełnij naczynie znajdujące się po prawej stronie planszy i spróbuj raz jeszcze lub pozwól grać innym!

KLASYFIKACJA

KOLORY

FIGURY GEOMETRYCZNE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.