...

KOLOROWANKI: ŻYCIE

„Kolorowanki: Życie” to zbiór pięciu kolorowanek związanych ze scenami życia codziennego. Aby wybrać kolor, którego chcesz użyć kliknij na niego stopą lub ręką, a następnie przejedź po fragmentach, które chcesz zamalować. Możesz wybrać grubość pisaka oraz cofać swoje ruchy za pomocą gumki.

KOLORY

ZABAWA

KREATYWNOŚĆ

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.