...

KÓŁKO I KRZYŻYK

Jedna z najpopularniejszych gier logicznych skierowana dla pary graczy właściwie w każdym przedziale wiekowym. Rozgrywkę rozpoczyna osoba, której jako pierwszej uda się wylosować trzy takie same figury. Celem i warunkiem zwycięstwa jest ułożenie na planszy trzech swoich znaków w linii: pionowej, poziomej lub ukośnej. Ustawiacie swoje figury na planszy głównej za pomocą podwójnego kliknięcia. Po pierwszym kliknięciu pod- świetli się wybrane pole, natomiast drugi klik zatwierdzi wybór. Jednocześnie należy tak ustawiać swoje figury, aby uniemożliwić przeciwnikowi zwycięstwo. Rozgrywka odbywa się na planszy o wymiarach 3×3. Po zakończonej partii wracacie do Ekranu Startowego gry.

KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA

SPOSTRZEGAWCZOŚĆ

LOGICZNE MYŚLENIE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.