...

KODOWANIE TWORZYWA

„Kodowanie tworzywa” jest ostatnią aplikacją z tej serii. Tym razem odpadami, które należy zebrać, są odpady z tworzyw sztucznych. Zasady gry są identyczne jak w poprzednich aplikacjach tego cyklu. Użytkownik ma za zadanie zaprojektować trasę, aby zebrać wszystkie odpady i umieścić je w pojemniku. Programowanie drogi odbywa się poprzez wybór strzałek wyświetlanych po lewej stronie. Aktualna droga wyświetlana jest w dolnej części ekranu. Nad nią widnieje licznik zebranych odpadów. Używając „gumki”, można usunąć całą trasę, „strzałka” służy do pominięcia poziomu. „Trójkąt” sprawdza poprawność trasy. Dostępne są trzy poziomy trudności, które różnią się wielkością planszy oraz liczbą odpadów do zebrania. Na najwyższym poziomie dodatkowym utrudnieniem jest uciekający czas. Wszystkie czynności w grze wykonujemy dwuklikiem.

LOGICZNE MYŚLENIE

KODOWANIE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.