...

KODOWANIE SZKŁO

W tej aplikacji zadaniem użytkownika jest zebranie odpadów szklanych, porozrzucanych po planszy. Możliwe jest to poprzez poprawne zaplanowanie drogi – trzeba bowiem zebrać wszystkie odpady szklane i wyrzucić je do pojemnika. Programowanie drogi odbywa się poprzez wybór strzałek wyświetlanych po lewej stronie dwuklikiem. Aktualna droga wyświetlana jest  w dolnej części ekranu. Nad nią widnieje licznik zebranych odpadów. Używając „gumki”, można usunąć całą trasę, „strzałka” służy do pominięcia poziomu. „Trójkąt” sprawdza poprawność trasy. Wszystkie czynności w grze wykonujemy dwuklikiem. Dostępne są trzy poziomy trudności, które różnią się wielkością planszy oraz liczbą odpadów do zebrania. Na najwyższym poziomie dodatkowym utrudnieniem jest uciekający czas.

LOGICZNE MYŚLENIE

KODOWANIE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.