...

KODOWANIE PAPIER

W aplikacji „Kodowanie Papier” zadaniem użytkownika jest zaplanowanie drogi bohatera. Tym razem odpadkami, które należy zebrać, a następnie wyrzucić do pojemnika, są odpady papierowe. Programowanie drogi odbywa się poprzez wybór strzałek wyświetlanych po lewej stronie. Aktualna droga wyświetlana jest w dolnej części ekranu. Nad nią widnieje licznik zebranych odpadów. Należy uważać, aby nie zebrać odpadów innego rodzaju! Używając „gumki”, można usunąć całą trasę, „strzałka” służy do pominięcia poziomu. „Trójkąt” sprawdza poprawność trasy. Dostępne są trzy poziomy trudności, które różnią się wielkością planszy oraz liczbą odpadów do zebrania. Na najwyższym poziomie dodatkowym utrudnieniem jest uciekający czas. Wszystkie czynności w grze wykonujemy dwuklikiem.

LOGICZNE MYŚLENIE

KODOWANIE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.