...

KODOWANIE BIO

Kodowanie BIO” to aplikacja rozpoczynająca serię gier, w których należy oczyścić plansze z odpadków odpowiedniego rodzaju. Zadanie polega na zaprogramowaniu drogi bohatera tak, aby zebrał wszystkie BIO odpady, które finalnie mają trafić do śmietnika. Należy być czujnym, ponieważ na planszy zawsze znajduje się jeden odpad, który należy ominąć – wyświetlają się w bańce w prawym dolnym rogu. Programowanie drogi odbywa się poprzez wybór strzałek dwuklikiem wyświetlanych po lewej stronie. Aktualna droga wyświetlana jest w dolnej części ekranu. Nad nią widnieje licznik zebranych odpadów. Używając „gumki”, można usunąć całą trasę, „strzałka” służy do pominięcia poziomu. „Trójkąt” sprawdza poprawność trasy. Wszystkie czynności w grze wykonujemy dwuklikiem. Dostępne są trzy poziomy trudności, które różnią się wielkością planszy oraz liczbą odpadów do zebrania – wybieramy interesujący nas poziom dwuklikiem. Na najwyższym poziomie dodatkowym utrudnieniem jest uciekający czas

LOGICZNE MYŚLENIE

KODOWANIE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.