...

KLIFY

Na głównej planszy gry wyświetlany jest widok płytkiej wody, a pod nią znajdują się klify. Podczas rozgrywki przemieszczając się po obszarze aktywnej tafli wody, każda twoja aktywność wzbudzi interakcję z wodą, wywołując jej zaburzenia  oraz odpowiednie efekty dźwiękowe. Uważaj na ryby – gdy na nie nadepniesz to uciekną! Ponadto, w trakcie ruchu użytkowników wywoływane są różne efekty dźwiękowe po aktywacji ukrytych rejonów. Aby aktywować ruch wody lub efekty dźwiękowe wystarczy wejść na interaktywne tło i już!
THERAPY

TERAPIA

REHABILITACJA

SENSORYKA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.