...

KLASYFIKACJA

Grając, postaraj się zaznaczyć jak największą liczbę figur tożsamych z elementem przedstawionym na taśmociągu na środku planszy. Masz na to zadanie 120 sekund. Pamiętaj również, że figura na taśmociągu zmienia się co kilkadziesiąt sekund, obserwuj uważnie jakie elementy należy zbierać. Jedno z trzech dostępnych temp aktywowane jest pojedynczym kliknięciem: naciśnij na kółko z cyfrą 1, 2 lub 3. Aby zbierać figury wystarczy przeciągnąć nad nimi stopą lub dłonią, możecie również po nich skakać lub uderzać w nie. Gdy swobodne figury o takim samym kształcie połączą się, uzyskają barwę pochodną wynikającą z ich barw podstawowych. Po zderzeniu figur o różnych kształtach następuje wybuch.

KLASYFIKACJA

KOLORY

FIGURY GEOMETRYCZNE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.