...

HISTORYJKI OBRAZKOWE

W aplikacji “Historyjki Obrazkowe” twoim zadaniem jest ułożenie historyjki w kolejności chronologicznej. Dostępne są trzy poziomy trudności. W pierwszym etapie masz rozsypaną bajkę i klikając lub machając nad danym elementem planszy ręką lub nogą zaznacz go, a następnie umieść go w odpowiednim dymku również za pomocą kliknięcia. Na drugim etapie historyjka jest już umieszczona w dymkach, ale w nieprawidłowej kolejności. Zmień kolejność na poprawną! Aby usunąć obrazek z dymka kliknij na niego stopą lub ręką. Na trzecim etapie masz rozsypane dwie różne historyjki. Jedną z nich ułóż w poprawnej kolejności – sam wybierasz którą! Aby sprawdzić poprawność Twojego programu kliknij na kółko z trójkątem w prawej części ekranu, aby zmienić historyjkę kliknij na kółko w prawym górnym rogu, aby wyjść z gry kliknij kółko w lewym górnym rogu. Powodzenia!

MYŚLENIE KOMPUTACYJNE

KODOWANIE

DEKODOWANIE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.