...

GRAJĄCA PODŁOGA

Muzyka jest dziedziną sztuki z którą każdy z nas miał większą lub mniejszą styczność. Edukację muzyczną powinno zapewniać się dzieciom już od najmłodszych lat – rozwija ich wyobraźnię, przynosi odprężenie oraz wpływa na rozwój emocjonalny. Jednym z instrumentów muzycznych proponowanym na zajęciach muzycznych jest ksylofon. Z dźwiękami jakie wydaje dzieci mogą zapoznać się w trakcie zabawy z aplikacją „Grająca Podłoga”. Deski uginają się i wydają dźwięki ksylofonu po jednokrotnym kliknięciu na nie. Wiele desek może być aktywowanych jednocześnie – wówczas dźwięki nałożą się na siebie.​ Każda z desek podłogi wydaje inny dźwięk ksylofonu – czy potraficie zagrać jakąś melodię? Po zabawie z planszą główną warto zapoznać się z zakładką „Zasoby”, gdzie oprócz plansz nieaktywnych można odtworzyć sekwencje muzyczne: przebieg do góry, do dołu lub na zmianę.

ROZWÓJ DZIECKA

MOTORYKA

ZABAWY MUZYCZNO-RUCHOWE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.