...

GŁOSY WSI

Polska wieś pełna jest zwierząt hodowlanych – czy znasz ich odgłosy? Sprawdź, czy zapamiętałeś wszystkie zwierzęta poznane w poprzednich aplikacjach. Pomoże to utrwalić wiedzę na temat wiejskich zwierząt. W aplikacji dostępne są trzy tryby różniące się między sobą ilością zwierząt wyświetlanych na ekranie. Przyciskając pole aktywne w dolnej części ekranu usłyszysz dźwięki charakterystyczne dla określonych zwierząt. Wskaż stworzenie, które może tak brzmieć – jeśli odpowiedź jest poprawna, zwierzę zejdzie z ekranu gry. W przeciwnym wypadku jedynie zmieni swoją pozycję.

NATURA

POZNANIE ZWIERZĄT

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.