...

GŁOSY LASU

Polanę po raz kolejny odwiedziły mieszkańcy lasu! Posłuchaj odgłosów zwierząt leśnych i odpowiednio je przyporządkuj. Pamiętasz jakie dźwięki wydają wszystkie zwierzęta? Dzięki aplikacji „Głosy lasu” będziesz mógł to zweryfikować. W aplikacji dostępne są trzy tryby różniące się między sobą ilością zwierząt wyświetlanych na ekranie. Przyciskając pole aktywne w dolnej części ekranu usłyszysz dźwięki charakterystyczne dla określonych zwierząt. Wskaż stworzenie, które może tak brzmieć – jeśli odpowiedź jest poprawna, zwierzę zejdzie z ekranu gry. W przeciwnym wypadku jedynie zmieni swoją pozycję.

NATURA

POZNANIE ZWIERZĄT

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.