...

GŁOSY AFRYKI

Czy potrafisz rozpoznać afrykańskie zwierzęta jedynie po ich odgłosach? Wsłuchaj się w odgłosy sawanny i wskaż poprawne zwierzę, uda Ci się bezbłędnie wykonać zadanie? Jest to pierwsza z serii gier w których użytkownik ma za zadanie wskazanie zwierząt rozpoznając je jedynie przy pomocy ich odgłosów. W aplikacji dostępne są trzy tryby różniące się między sobą ilością zwierząt wyświetlanych na ekranie. Przyciskając pole aktywne w dolnej części ekranu usłyszysz dźwięki charakterystyczne dla określonych zwierząt. Wskaż stworzenie, które może tak brzmieć – jeśli odpowiedź jest poprawna, zwierzę zejdzie z ekranu gry. W przeciwnym wypadku jedynie zmieni swoją pozycję.

NATURA

POZNANIE ZWIERZĄT

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.