...

FORTEPIAN

Jeśli twoją pasją jest muzyka, ta aplikacja pomoże ci rozwijać swoje zdolności i poznawać podstawowe dźwięki muzyczne. Główny ekran gry przedstawia aktywne klawisze z zaznaczonymi na nich nazwami dźwięków oraz zapisem nutowym umieszczonym powyżej. W pakiecie Muzykowanie dostępne są również wersje dla dwóch i czterech grających osób jednocześnie. Dodatkowa zakładka „Zasoby” daje dostęp do wielu plansz statycznych oraz utworów muzycznych. Użytkownicy grają na klawiszach klikając na nie (pojedynczy klik). ​ Wciśnięte klawisze zostają podświetlone za żółto na kilka sekund.​ Wyjście z gry jest realizowanie poprzez pilot zdalne- go sterowania.
Music

MUZYKA

Fun

ZABAWA

Therapy

TERAPIA

Rehabilitation

REHABILITACJA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.