...

FOREST ANIMALS

Obserwujcie zwierzęta leśne w ich naturalnym środowisku i uczcie się angielskiego. To doskonała nauka i zabawa. Lektor wypowiada nazwy poszczególnych zwierząt po angielsku, a zadaniem gracza jest zaznaczenie właściwego zwierzęcia. Warto wysłuchać lektora kilka razy, wtedy właściwa wymowa się utrwali, a słówko na stałe zagości w wokabularzu. Wymowę można ćwiczyć, mówiąc wraz z lektorem lub powtarzając po nim. W aplikacji dostępne są trzy tryby różniące się między sobą ilością zwierząt wyświetlanych na ekranie. Po kliknięciu aktywnego pola w pobliżu dolnej części ekranu lektor odczyta nazwę jednego ze zwierząt – należy wówczas zaznaczyć odpowiednie stworze-nie. Jeśli odpowiedź jest poprawna, zwierzątko zejdzie z ekranu, przy błędnej odpowiedzi jedynie zmieni swoją pozycję na ekranie.

NATURA

POZNANIE ZWIERZĄT

NAUKA ANGIELSKIEGO

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.