...

EKOLITERY

W aplikacji należy ułożyć słowo związane z ekologią. Masz do dyspozycji rozsypankę literową. Czy zdołasz odgadnąć wszystkie słowa? Aby wstawić literkę do wyrazu, należy nacisnąć na nią dwukrotnie, a następnie, również dwuklikiem, wybrać odpowiednie miejsce. Przy pomocy „gumki” można zrestartować położenie literek. Poszczególne litery można usuwać przy pomocy dwukliku. Poprawność słowa należy sprawdzić „strzałką” po prawej stronie ekranu. Jeśli któreś sprawia Ci trudność, możesz je pominąć, używając zagiętej strzałki w prawym górnym roku – klikając na nią dwuklikiem. W aplikacji dostępne są 3 poziomy trudności: słowo może składać się z 6, 7 bądź 8 liter. Na najwyższym poziomie dodatkowym utrudnieniem jest uciekający czas! Wszystkie czynności w grze wykonujemy dwuklikiem.

LOGICZNE MYŚLENIE

NATURA

SPOSTRZEGAWCZOŚĆ

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.