...

DWA FORTEPIANY

Aplikacja „Dwa Fortepiany” umożliwia zagranie na klawiszach w duecie – użytkownicy zajmują miejsca naprzeciw siebie, a ich zadaniem jest próba stworzenia zgodnie współbrzmiącej melodii. Na każdym klawiszu znajdują się nazwy dźwięków, a powyżej nich zapis nutowy. Poza podstawową planszą do gry, do dyspozycji użytkowników są plansze nieaktywne oraz przykładowe melodie zagrane na fortepianie. Aby z nich skorzystać należy kliknąć „Zasoby” na ekranie startowym gry. „Zasoby” wymagają sterowania pilotem dołączonym do zestawu (przycisk „OK” oraz strzałki lewo/prawo). Użytkownicy grają na klawiszach klikając na nie (pojedynczy klik). ​ Po wciśnięciu klawisza na kilka sekund podświetla się przypisana do niego półnuta.
Music

MUZYKA

Fun

ZABAWA

Therapy

TERAPIA

Rehabilitation

REHABILITACJA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.