...

DODAWANIE I ODEJMOWANIE

Ostatni etap wydobywania kryształów z kopalni to pokonywanie przeszkód i rozwiązywanie działań matematycznych z puli dodawania i odejmowania. Tym razem w dostępnych odpowiedział będą widniały liczby o różnych znakach. Zadanie to nie należy do najprostszych, jednak wysiłek rekompensuje nagroda – wagonik pełen kryształów! Wybierając odpowiedź, zwróć szczególną uwagę na znak stojący przy liczbie, nie daj się zmylić! Podobnie jak w „Dodawaniu” oraz „Odejmowaniu” odpowiedzi należy wybierać dotykając je ręką lub nogą. W przypadku niepoprawnej odpowiedzi, w prawym dolnym rogu zostanie wyświetlona liczba która powstała po wykonaniu działania.​

MATEMATYKA

KONCENTRACJA

PODSTAWOWA MATEMATYKA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.