...

DODAWANIE

Wspomóż podziemną kopalnię kryształów, rozwiązując zagadki matematyczne. Zapełniaj wagoniki poprawnymi wynikami. Aplikacja pozwala na ćwiczenie umiejętności dodawania w przyjemny sposób. Użytkownik ma możliwość wyboru trudności zadań, polegających na dodawaniu w zakresie do 10, 20 lub 100. Opanuj dodawanie do perfekcji! Aby wypełnić wagonik właściwą ilością kryształów, naciśnij jedną z trzech dostępnych odpowiedzi wyświetlających się na środku ekranu. Liczba która widnieje na dole ekranu jest wynikiem dodawania liczby znajdującej się w lewym górnym rogu oraz jednej z odpowiedzi. Powodzenia!

MATEMATYKA

NAUKA DODAWANIA

KONCENTRACJA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.