...

BUDOWANIE DROGI

W grze „Budowanie Drogi” rozpoczniesz swoją przygodę z kodowaniem samodzielnie programując trasę auta. W grze dostępne są 3 poziomy trudności. Na planszy pojawią się fragmenty drogi, które trzeba ułożyć tak, aby samochód mógł dojechać do celu. W polu po lewej stronie ekranu wybierz poprawny fragment trasy machając nad nim stopą lub ręką i – za pomocą kliknięcia w docelowym miejscu – umieść fragment trasy. Podpowiedź – należy użyć wszystkich elementów! Jeśli się pomylisz możesz usunąć trasę używając gumki w prawym górnym rogu ekranu. Na drugim etapie robi się trudniej, bo zamiast fragmentów drogi masz strzałki, które wskazują kierunek jazdy auta, ale reguły gry się nie zmieniają. Na trzecim etapie gra staje się o wiele trudniejsza – już nie ustawiamy strzałek na trasie samochodu, programujemy ją na dolnym pasku ekranu, więc nie mamy podglądu trasy! Aby sprawdzić poprawność trasy kliknij kółko z trójkątem w prawej dolnej części ekranu. Żeby zmienić planszę – kliknij strzałkę w prawej górnej części ekranu, żeby wyjść do menu głównego – kliknij strzałkę w lewej górnej części ekranu.

MYŚLENIE KOMPUTACYJNE

KODOWANIE

MYŚLENIE PRZESTRZENNE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.