...

BĘBNY

Pakiet gier Muzykowanie umożliwia dzieciom zabawę dźwiękami i swobodne eksperymentowanie. Aplikacja „Bębny” pozwala na zagranie na pięciu różnych instrumentach: werblach, bębnach dużych, bongosach, darbukach i tamburynie. Aplikacja usprawnia motorykę ciała dziecka, rozbudza jego kreatywność oraz pozwala na zapoznanie się z podstawowymi instrumentami muzycznymi z grupy bębnów. Dodatkowo, w zakładce „Zasoby” znajdują się obrazy i dźwięki wykorzystanych instrumentów. Gra na bębnach wymaga jedynie przeciągnięcia nad danym instrumentem stopą lub dłonią – dla utrzymania rytmu możesz również w nie uderzać. Aby wykorzystać pełny potencjał aplikacji, zalecamy aby po każdym uderzeniu w bęben przesunąć na chwilę stopę lub dłoń poza jego obszar.

EKSPERYMENTOWANIE

RYTMIKA

Therapy

TERAPIA

Rehabilitation

REHABILITACJA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.