...

BĘBNIARZE

Aplikacja „Bębniarze” z pakietu Muzykowanie umożliwia grę na bębnach w parze; swobodnie lub z taktometrem. Dwóch graczy zajmuje pozycje naprzeciwko siebie, wzdłuż długich krawędzi ekranu gry. Do ich dyspozycji jest 6 różnych bębnów, takich jak: bęben duży, werbel, bongosy, darbuka, tamburyn. Wsparcie ćwiczeń muzycznych stanowią taktometry: 2/4, 3/4 oraz 4/4. Korzystanie z metronomu jest opcjonalne, w każdej chwili można go włączyć, wyłączyć lub zmienić tempo. Gra na bębnach realizowana jest poprzez przeciągnięcie nad nimi dłonią lub stopą. Sterowanie metronomem wymaga kliknięcia na jego ikonę – klikając zmieniamy tempo które wybija lub wyłączamy zupełnie jego działanie. ​ Poza standardową planszą do gry użytkownik ma do swojej dyspozycji zakładkę „Zasoby” – znajdują się tam obrazki bębnów, ich nazwy, oraz dźwięki jakie wydają.

EKSPERYMENTOWANIE

RYTMIKA

Therapy

TERAPIA

Rehabilitation

REHABILITACJA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.