...

Basic

Aplikacje Didactix IT to narzędzie edukacyjne, posiadające różne warianty graficzne, by atrakcyjnić użytkowanie. Pakiet Basic uwzględnia zasadę „bawiąc uczyć” i ćwiczenia ​​przez doświadczanie.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.