...

BARWNE ŻÓŁWIKI

Aplikacja „Barwne żółwiki” jest kolejnym poziomem jeśli chodzi o poziom trudności w kodowaniu. Podobnie jak w grze „Odwzoruj świnki” należy wypełnić plansze po prawej stronie ekranu ustawieniem żółwików które wyświetlają się po lewej stronie. Jednak tym razem trzeba być jeszcze bardziej uważnym, ponieważ oprócz poprawnego odwzorowania ustawienia należy zachować właściwe kolory skorup żółwi. W prawej dolnej części ekranu wyświetlane są dostępne żółwiki, które wybieramy dwukrotnym naciśnięciem nogą lub ręką.​ Aby umieścić motylka na planszy należy również nacisnąć dwa razy na puste pole, na którym chcemy umieścić danego żółwika.

KODOWANIE

LOGICZNE MYŚLENIE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.