...

BALONIKI

W aplikacji „Baloniki” zadaniem użytkownika jest przemieszczenie żółtego balonika do miejsca, w które prowadzi zakodowana trasa. Droga którą musi przebyć balonik przedstawiona jest przy pomocy strzałek wyświetlanych w dolnej części ekranu. Przeniesienie balonika odbywa się poprzez dwukrotne naciśnięcie na pole ręką lub nogą. Kolejność kroków też jest ważna!  Trasę należy czytać od lewej do prawej strony. Balonik można przenosić jedynie na pole sąsiadujące z nim, nie jest możliwy ruch po skosie. Poprawność drogi sprawdzamy wciskając „lupę”. Dostępne są trzy poziomy trudności, które różnią się między sobą wielkością planszy oraz trudnością zakodowanej drogi.

LOGICZNE MYŚLENIE

KODOWANIE

KONCENTRACJA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.