...

ALPHABET(ANGIELSKI)

Nauka języka angielskiego w okresie przedszkolnym to zazwyczaj pierwsze doświadczenia edukacyjne dziecka w zakresie przyswajania języka obcego. Stopniowe oswajanie się z językiem oraz poznawanie jego fundamentów staje się łatwiejsze, kiedy wspomaga je aktywność poznawcza i ciekawość dziecka. Aplikacja „Alphabet” pomaga dzieciom poznać alfabet angielski oraz doskonale wspiera rozwój ich zdolności poznawczych. Zadanie polega na zaznaczaniu kolejnych liter alfabetu – zebrane literki widoczne są w rzędzie w dolnej części ekranu gry. Wystarczy, że przeciągniesz stopą lub dłonią nad literką, którą chcesz zaznaczyć. Jedynie poprawne literki będą zatwierdzane, nie musisz obawiać się o pomyłkę. Głównym celem jest poprawna nauka alfabetu angielskiego.

KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA

NAUKA LITER

NAUKA ANGIELSKIEGO

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.