...

ALFABET

Gra „Alfabet” to doskonałe narzędzie dla naszych najmłodszych, rozpoczynających naukę literek. Zaznaczaj kolejne znaki alfabetu polskiego poprzez przeciągnięcie nad nimi dłonią lub stopą jednocześnie wypowiadając je na głos. Swój postęp możesz obserwować na pasku na dolnej części ekranu. Dużym ułatwieniem jest fakt, że jedynie poprawnie zaznaczone literki przeskakują do puli zebranych – można próbować do skutku jednocześnie zapamiętując i utrwalając cały alfabet. Zebrane literki układają się w rząd w dolnej części ekranu. Kiedy ukończysz swoje zadanie plansza aktywuje się ponownie – kolej na następną osobę!

KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA

NAUKA LITER

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.