...

AKOMPANIAMENT

Do dyspozycji użytkowników gry jest 6 zestawów różnych bębnów umieszczonych wzdłuż czterech krawędzi obrazu. Gracze mogą grać dowolnie na instrumentach lub tworzyć akompaniament perkusyjny (rytmiczny) do akompaniamentu harmonicznego. Do wyboru są cztery różne akompaniamenty, każdy z nich po uruchomieniu gra w pętli. Pełna, zielona obręcz na membranie oznacza gotowość instrumentu do użycia. W dodatkowej zakładce „Zasoby” użytkownik może zapoznać się z nazwami, wyglądem oraz brzmieniem różnych bębnów. W bębny można uderzać lub przeciągać nad nimi dłońmi oraz stopami. Akompaniament ulegnie zmianie po kliknięciu na obrazek nutki w środkowej części ekranu.

EKSPERYMENTOWANIE

RYTMIKA

Therapy

TERAPIA

Rehabilitation

REHABILITACJA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.