...

ACTION PAINTING

Wciel się w artystę i wyraź swoje emocje farbami na czarnym płótnie. Dostępnych jest pięć kolorów. Farby tworzą na ekranie różnej wielkości plamy. Aby wybrać kolor kliknij na niego stopą lub ręką a następnie klikaj na ekran w miejscach, gdzie chcesz umieścić daną plamę.

COLORS

CREATIVITY

FUN

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.